سیلیکاژل ترانس


سیلیکاژل ترانس یا سیلیکاژل ترانسفورماتور

یکی از عوامل مهم در افزایش عمر ترانسفورماتور محافظت از روغن ترانس داخل محفظه آنها است. رطوبت باعث از بین رفتن روغن داخل ترانس می شود. برای محافظت از روغن داخل ترانسفورماتور ها از سیلیکاژل استفاده می شود. در ترانسفورماتورهای برق از سیلیکاژل به عنوان رطوبت گیر استفاده می شود. سیلیکاژل رطوبت هوا را جذب کرده و از مایع داخل ترانس محافظت می کند.  هر چند وقت یکبار این سیلیکاژل ها به دلیل جذب رطوبت باید عوض شوند. سیلیکاژل ترانسفورماتور معمولا سیلیکاژل گرانول آبی یا نارنجی است

به دو دلیل از سیلیکاژ گرانول آبی یا نارنجی در تراسفورماتورها استفاده می کنند:

1. تغییر رنگ سیلیکاژل ها بعد از جذب رطوبت که زمان تعویض را مشخص می کند.

2. قایل مشاهده بودن تغییر رنگ از فاصله زیاد: از آنجایی که فاصله ترانسفورماتور تا سطح زمین زیاد است برای اینکه از پایین (سطح زمین) برای ماموران برق قابل مشاهده باشد از سیلیکاژل گرانول آبی و یا نارنجی استفاده می کنند که تغییر رنگشان محسوس است و به راحتی قابل رؤیت است. 

نکته مهم : جهت جلوگیری از آسیب دیدن مایع عایق داخل ترانسفورماتور حتما بعد از مدتی این سیلیکاژل ها باید تعویض شوند تا مثل روز اول رطوبت را جذب کنند.

تگ ها

نظر دهید

Captcha