رطوبت گیر


رطوبت گیر سیلیکاژل 
رطوبت گیر سیلیکاژل همان طور که از اسمش پیداست یک ماده خشک کن است و به عنوان یک رطوبت گیر کاربردهای فراوانی در صنایع و مصارف خانگی دارد.
چه زمانی رطوبت گیر سیلیکاژل بیشترین تاثیر را خواهد داشت؟

رطوبت گیر سیلیکاژل به همراه شی ای که قصد محافظت از آن را دارید هر چقدر در محیط بسته تری قرار بگیرند بهتر است. بسته بودن محیط باعث می شود که رطوبت از خارج وارد نشود و سیلیکاژل با سرعت کمتر ی اشباع می شود (اشباع: غیرفعال شدن که معمولا بعد از جذب رطوبت اتفاق می افتد) و زمان استفاده از آن افزایش پیدا می کند. محدود بودن تعداد دسترسی نیز بر قابلیت استفاده از ژل تاثیر گذار است به عنوان مثال اگر شما ژل سیلیکا را در جعبه ای قرار می دهید, هر چقدر تعداد باز و بسته شدن آن و میزان نفوذ هوا و رطوبت از خارج کمتر باشد رطوبت گیر سیلیکاژل بهتر عمل می کند.